Drogförebyggande arbete i Sölvesborgs kommun - en utvärdering

 • Gerd Wärnefjord

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Det primära syftet är att få veta vad som skett när det gäller det drogpolitiska programmet i Sölvesborgs kommun. De teoretiska utgångspunkterna är vad forskarna menar behövs för att ett sådant program ska lyckas. Målet med studien är att ta reda på om det drogpolitiska arbetet har vunnit genomslag i kommunen. Den empiriska utgångspunkten är att försöka belysa problemet utifrån den nationella handlingsplanen

  Först gjordes en litteraturgenomgång, angående forskarnas uppfattningar beträffande droger och alkohol samt hur problem förebyggs. Vad som företrädesvis varit av intresse är om programmet lyckats bli förankrat hos alla samt i fall det uppfyller några av de kriterier som forskarna menar är nödvändiga.

  Verksamheter som startats upp i det drogpolitiska programmet nämns. En ansats görs till att förklara varför det är så viktigt med en reflektion över det egna bruket av alkohol och droger. Resultatet påvisar att mycket har gjorts i det drogpolitiska arbetet men mycket återstår att göra. Många satsningar finns, vilka passar bra in på det många forskare anser ger det bästa resultatet. I kommunen finns personer med relevanta yrken, som är mycket insatta i problematiken. Utifrån den tid som var avsatt till projektet anses att den drogpolitiska samordnaren gjort det bästa möjliga utifrån de förutsättningar som fanns.

  Det drogpolitiska programmet är bra men hos de intervjuade ansvariga bör efterlevnaden bli bättre, eftersom det finns brister där. För att arbetet fortsättningsvis ska bli framgångsrikt måste en samordnande funktion finnas, detta kunde ingå i ett större folkhälsofrämjande arbete. Information till ansvariga politiker behövs angående samhällskostnader för missbruk. Alla måste också bli medvetna om att det tar tid innan man kan se resultat.

  Tilldelningsdatum2008-jun-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '