Du får inte högre betyg bara för att du kan gå på händer
: Om hur lärare i idrott och hälsa ser på redskapsgymnastik

 • Rikard Hallqvist
 • Joakim Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Detta examensarbete består av en kvalitativ intervjustudie där fem lärare i idrott och hälsa i årskurs 7-9 har deltagit. Studiens syfte är att undersöka hur lärarna förhåller sig till redskapsgymnastik i ämnet idrott och hälsa. Det innebär hur lärarna väljer att använda redskap i undervisningen och i vilket syfte det görs. Det undersöks också hur lärarna uppfattar att de bedömer eleverna inom aktiviteten redskapsgymnastik. I examensarbetet finns det också en historisk tillbakablick i såväl läroplaner som gymnastikens historia. Detta då gymnastiken varit dominerande i skolundervisningen men som under de senare decennierna blivit allt mindre förekommande i läroplaner och således kan man anta även i undervisningen. Inspektioner av ämnet idrott och hälsa visar på att bollspel tar upp en väldigt stor del av idrottsundervisningen och samtidigt visar studier på att barn har brister i grundmotoriska rörelser. I den senaste läroplanen, Lgr 11, nämns redskapsgymnastik endast i de lägre skolåren. Resultaten visar att de intervjuade idrottslärarna ser redskapsgymnastik som en självklar aktivitet. De ser inte styrdokumenten som något hinder att använda redskapsgymnastik, utan kan koppla de förmågor som står i styrdokumenten och kan genom dessa motivera valet av aktiviteten. Lärarna uppger att de bedömer elever individuellt och ser till elevernas personliga förutsättningar och utveckling.

  Tilldelningsdatum2012-maj-28
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMagnus Blixt (Handledare), Annette Ewald (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

  Nyckelord

  • redskapsgymnastik
  • redskap
  • läroplaner
  • idrott
  • hälsa
  • bedömning

  Citera det här

  '