”Du går in i ett rum sen är det precis som en jävla labyrint ifrån Knossos”
: En kvalitativ studie om IT-stödet edWise användbarhet gentemot vårdnadshavare i Kristianstads kommun

 • Desirée Henrysson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med den här studien var att undersöka hur ett IT-stöd bör designas som ett kommunikationsverktyg mellan skola och hemmet för att stödja brukaren i användandet av dem. Genom att intervjua och observera vårdnadshavare under interaktion med IT-stödet edWise, belyser uppsatsen problem som uppstår i användandet av det befintliga kommunikationsverktyget för skolor inom Kristianstads kommun. En av de teoretiska utgångspunkterna berör hur människor skapar motstånd mot digitala artefakter genom förutbestämda förhållningssätt. Ett annat hur vi inte vill känna oss begränsade genom artefakterna. Dessa bekräftas i studien, vilken visar brist på användbarhet av edWise så som systemet är designat idag samt att vårdnadshavare inte vill vara bundna utan känna flexibiliteten som ett mer artikulerat och mobilt användande av verktyget skulle kunna ge dem.

  Tilldelningsdatum2017-okt.-19
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKari Rönkkö (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Digital design

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

  Nyckelord

  • informationssystem
  • kommunikation
  • användbarhet
  • motstånd
  • grundskola
  • kontext
  • vårdnadshavare
  • användarupplevelse (ux).

  Citera det här

  '