Du kan inte bara titta, du måste se Förhållningssättets betydelse i demensvården
: En litteraturstudie

 • Tina Hermansson
 • Laila Westerberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Personer med demens har ofta en bristande förmåga att kommunicera verbalt och uttrycker sig istället genom olika beteende. Det är av vikt att vårdpersonalen skapar ett nära samspel med vårdtagaren, för att om möjligt tolka och förstå vad de ger uttryck för. Syfte: Att belysa betydelsen av vårdpersonalens förhållningssätt vid omvårdnad av personer med demens. Metod: Allmän litteraturstudie baserad på tretton vetenskapliga artiklar. Resultat: Omvårdnaden av personer med demens påverkas av vilket förhållningssätt vårdpersonalen har. Förhållningssättet är beroende av flera olika faktorer, och ingen enskild faktor kan anses väga tyngre än någon annan. Det gemensamma för alla faktorer är att vårdpersonalen bör sträva efter att bekräfta vårdtagaren i omvårdnadssituationer. Förhållningssättet speglas av vilka värdegrunder och vilket synsätt människor har. Vårdpersonalen bör därför få tillfälle att kritiskt reflektera över sitt eget förhållningssätt. Demenssjuka personer utvecklar ett närmast totalt beroende av vårdpersonalen. Det är därför viktigt att vårdpersonalen inte bara har kunskap om vårdtagarens sjukdom, utan även ser den unika individen. Med goda kunskaper om vårdtagaren och dennes diagnos finns förutsättningarna för en individanpassad omvårdnad.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '