Du kan inte göra det själv
: en kvalitativ undersökning om lärares uppfattning om fritidslärares yrkesroll och samverkan med fritidslärare

 • Tova Olin
 • Liridon Ahmeti

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Syftet med vårt arbete är att undersöka och beskriva hur lärare talar om fritidslärares yrkesroll samt belysa hur samverkan mellan två yrkesgrupper inom samma skolverksamhet kan se ut. Vår studie grundar sig i två olika forskningsfrågor: hur talar lärarna för åk 1–6 om fritidslärarnas yrkesroll? Hur beskriver lärarna för åk 1–6 samverkan med fritidslärarna? I vår intervjustudie har vi intervjuat sex lärare för åk 1–6. Under studiens gång har vi förhållit oss till en utbildningssociologisk utgångspunkt och utgått från Basil Bernsteins teorier om klassifikation och inramning. Huvudresultaten av vår undersökning visar på att samverkan mellan lärare och fritidslärare saknas på skolan samt att lärarna saknar kunskaper om fritidslärarens yrkesroll. Resultatet visar även på att lärarna önskar att samverka mer med fritidslärarna bland annat genom att fritidslärarna ska vara mer inne hos dem i klassrummen under skoltiden.

Tilldelningsdatum2019-juni-05
OriginalspråkSvenska
HandledareAngerd Eilard (Handledare) & Tina Kullenberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)

Nyckelord

 • samverkan
 • samarbete
 • fritidslärare
 • lärare
 • skola
 • fritidshem

Citera det här

'