Du och jag i ett socialt samspel
: En vision eller verklighet?

 • Carina Niléhn
 • Cecilia Westesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Titeln på arbete är; Du och jag i ett socialt samspel, en vision eller verklighet?

  Syftet med detta arbete är att undersöka om individintegrerade elever är en del av helheten i klassen sett ur ett socialt perspektiv.

  Vi har använt oss av en kvalitativ metod, det vill säga att vi har gjort en intervjuundersökning som ligger till grund för resultatet och diskussionen.

  Vi har använt oss av teoretikern Vygotskij samt den socialpsykologiska teorin.

  I resultatet har vi kommit fram till slutsatser som pekar mot att den individintegrerade eleven inte är en del av helheten i klassen sett ur ett socialt perspektiv. Det framkommer i resultatet att lärarna anser att de behöver mer resurser i sitt arbete med individintegrerade elever för att kunna främja den sociala gemenskapen.

  Tilldelningsdatum2005-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '