Du väljer vem barnet möter!
: en intervjustudie om förskollärarnas uppfatningar om trygga övergångar vid lämning och hämtning på förskolan

 • Amrita Bengtsson
 • Elin Nilsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Förskollärares tankar och uppfattningar om trygga övergångar vid lämning och hämtning ligger till grund för studien. Studien använder anknytningsteorin som teoretisk ansats med centrala begrepp utifrån teorin. Tidigare forskning och styrdokument menar att förskollärare ska agera och vara så att de alltid sätter barnets behov i första hand. Det studien vill ta reda på är om forskningen stämmer överens med hur förskollärarna gör i praktiken. Materialet samlades in genom semistrukturerade intervjuer. Förskollärarna talade fritt och vi fick möjlighet att ställa följdfrågor. Av intervjuerna framkom det som förskollärarna anser är viktigt för deras roll och vad trygghet för barnet innebär. Vi har sökt efter kategorier som likheter, skillnader och mönster från förskollärarnas intervjuer. Resultatet visar att förskollärarnas erfarenhet är betydande för trygga övergångar vid lämning och hämtning. Resultatet visar även att förskollärarna tänker och gör olika i olika slags övergångar. 

Tilldelningsdatum2019-dec.-18
OriginalspråkSvenska
HandledareMargaretha Källqvist (Handledare) & Lars-Erik Nilsson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Förskollärarutbildning

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

 • lämning
 • hämtning
 • trygghet
 • anknytning
 • vårdnadshavare/förälder
 • förskollärare
 • pedagog

Citera det här

'