Dyka efter spänning
: Sensation seeking scale testad på dykare

 • Peter Nohrenius
 • Madeleine Åsander

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Är dykare spänningssökare? Är män mer spänningssökande än kvinnor? 51 dykare, 27 män och 24 kvinnor, läts fylla i enkäten Sensation seeking scale version 5 (SSS-V). Sensation seeking scale har utvecklats av Marvin Zuckerman med kollegor sedan 1960-talet och mäter graden av spänningssökande personlighetsdrag, på engelska: sensation seeking. Enkäten har visat sig valid på flera hundra studier men har bara testats på dykare ett fåtal gånger. Hypoteserna är att dykare är mer spänningssökande än normalpopulationen (H1) och att dykande män är mer spänningssökande än dykande kvinnor (H2). Kontrollgruppen består av psykologistudenter från Delware University mellan år 1986 och 1992, 410 män och 807 kvinnor. Resultatet visar med statistisk signifikant säkerhet att dykare är mer spänningssökande än normalpopulationen och att dykande män är mer spänningssökande än dykande kvinnor. Validitet och alternativ till Sensation seeking scale m.m. tas upp i diskussionsdelen.

  Tilldelningsdatum2012-aug.-08
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMonica Bredefeldt (Handledare) & Ulf Holmberg (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (50101)
  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • sensation seeking
  • sss
  • dykning
  • dykare
  • spänningssökare
  • spänningssökande

  Citera det här

  '