Dyskalkyli - Gymnasielärares kunskaper och rektorers medvetenhet?

 • Marcus Fogelberg

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Vad vet lärare om dyskalkyli? Detta arbete sammanfattar vad dyskalkyli är och vad olika forskare säger angående dyskalkyli. Data som samlats in gjordes med hjälp av intervjuer med olika gymnasielärare och rektorer. Resultatet visar att det inte är många lärare som har någon djupare kunskap inom dyskalkyli. Det är specialpedagogerna som får hjälpa elever som har det svårt och det innebär att lärarna måste upptäcka elevernas svårigheter om de inte själva träder fram och ber om hjälp, vilket man inte kan förutsätta att de gör. Slutsatsen jag kom fram till är att alla matematiklärare borde fördjupa sina kunskaper inom matematiksvårigheter så att de kan upptäcka dem tidigt och eventuellt hjälpa sina elever utan att behöva så mycket stöd av specialpedagogen.

  Tilldelningsdatum2008-sep.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '