E-handel i dagligvaruhandeln
: En fallstudie av Ica och Coop

 • Frida Mellnert
 • Felicia Wåhlander

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Dagligvaruhandeln har i många år präglats av stor osäkerhet och okunskap där ansvariga chefer inte har haft full förståelse för följderna som uppkommer genom resultatet av deras beslut. Under våren 2020 utbröt covid-19, en pandemi som skakade om hela världen. Vilket gjorde att dagligvaruhandeln började tappa besökare och den kompletterande handelsmöjlighetens tillväxt sköt i taket, nämligen e-handeln. Till en början med den ökade tillväxten var det svårt för företagen att hänga med och därav ändrades företagets strategi. När företag ändrar sin strategi resulterar det i att dem även måste ändra sin ekonomistyrning. Studien utfördes med en kvalitativ metod genom att göra en flerfallstudie i en Ica och en Coop butik. Datainsamlingsmetoden som användes var främst semistrukturerade intervjuer där tre anställda från Ica medverkade, respektive fyra från Coop. Respondenterna valdes ut med grund av att de hade olika befattningar inom företagen och förväntades besitta den kunskap som behövdes. Företag som följt med i den snabbskjutande tillväxten har fått uppleva både interna och externa förändringar som ändå resulterat i att ekonomistyrningen varit positiv. E-handeln är förhoppningsvis här för att stanna och företagen ser ljust på framtiden. 

Tilldelningsdatum2021-sep.-17
OriginalspråkSvenska
HandledareIlse Svensson-De Jong (Handledare) & Özgün Imre (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Kurser och ämnen

 • Redovisning och revision

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • ekonomistyrning
 • e-handel
 • dagligvaruhandel
 • covid-19
 • strategi
 • styrpaket
 • situation

Citera det här

'