”Early childhood caries” och associerade riskfaktorer bland barn i Europa

 • Samira Jabar
 • Linn Jutman

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Bakgrund: Early childhood caries (ECC) är en kariesform som drabbar barn i tidig ålder. Sjukdomen karaktäriseras av ett snabbt progressionsförlopp och drabbar ofta släta ytor på de primära tänderna.

  Syfte: Syftet med litteraturstudien var att beskriva förekomsten och identifiera riskfaktorer till early childhood caries (ECC) bland barn mellan 0-6 år i Europa.

  Metod: Materialet som användes i litteraturstudien är vetenskapliga publikationer som huvudsakligen inhämtats från den medicinska databasen PubMed. Resultatet bygger på en sammanställning av 15 vetenskapliga artiklar som publicerats mellan 2000-2014.

  Resultat: Förekomsten av ECC varierade från 13.0-85.0 % i olika länder och populationer i Europa. Lägst respektive högst förekomst sågs hos barn i Sverige. ECC associerades med mat-och munhygienvanor samt med flera socioekonomiska faktorer, där föräldrars utbildning, arbetssituation och etnicitet var av störst betydelse. Amning och användning av nappflaska var beteendefaktorer som visade ett samband med ökad förekomst av ECC.

  Slutsats: ECC förekommer i både väst- och östeuropeiska länder. Kost- och munhygienvanor är av stor betydelse för utvecklingen av ECC, men sjukdomen har även en association med flera beteende- och socioekonomiska faktorer.

  Tilldelningsdatum2014-juni-16
  OriginalspråkSvenska
  HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

  Nyckelord

  • early childhood caries
  • europa
  • förekomst
  • oral hälsa
  • riskfaktorer

  Citera det här

  '