Effekt av yoga som omvårdnadsåtgärd vid depression och depressiva symtom
: en litteraturstudie

  • Lovisa Johnson
  • Greta Sundback

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Bakgrund: Depression är en vanligt förekommande sjukdom som behandlas främst med psykoterapi och antidepressiva men det behövs fler resurser och komplementära omvårdnadsåtgärder. Yoga har blivit allt mer aktuellt inom vården. Det huvudsakliga fokuset inom yoga är att lära sig vara i nuet genom meditation, andning och rörelse. Sjuksköterskan har det yttersta ansvaret för omvårdnad och ska hålla sig uppdaterad med den senaste forskningen för omvårdnad. Syfte: Syftet var att undersöka effekten av yoga som en omvårdnadsåtgärd vid depression och depressiva symtom. Metod: Kvantitativ litteraturstudie. Resultat: Yoga har visat sig ha en positiv effekt på depression och depressiva symtom efter 4 veckor till 6 månaders intervention. Diskussion: I diskussionen presenteras tre huvudfynd: Yoga har en positiv effekt vid depression och depressiva symtom, yoga har en positiv effekt för kvinnor vid depression och depressiva symtom, yoga kan användas som en komplementär omvårdnadsåtgärd vid depression och depressiva symtom.

Tilldelningsdatum2018-maj-16
OriginalspråkSvenska
HandledareSusanne Lindskov (Handledare) & Pernilla Garmy (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Sjuksköterskeprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Omvårdnad (30305)

Nyckelord

  • yoga
  • depression
  • depressiva symtom
  • effekt
  • omvårdnadsåtgärd

Citera det här

'