Effekten av 1- metylnikotinamid på glukoneogenes hos humana hepatocyter. En metodoptimeringsstudie

 • Baheya Delly

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Nikotinamid-N-metyltransferase (NNMT) är ett enzym som katalyserar reaktionen där nikotinamid (amidformen av vitamin B3) metyleras till 1-metylnikotinamid (MNA). Enzymet NNMT och dess produkt MNA har bevisats ha en koppling till insulinresistens, fetma och typ 2 diabetes (T2D). Frågeställningen i den här pilotstudien inriktar sig på 1-metylnikotinamid (MNA) och dess betydelse för glukosmetabolismen, med hypotesen att den ökar glukoneogenesen hos hepatocyter. Syftet med studien var att optimera en metod för att studera hepatocyternas glukosproduktion in vitro samt undersöka MNAs effekt på produktionen. I arbetet undersöktes två olika metoder utformade för att stimulera igång glukoneogenesen hos den hepatocarcinoma cellinjen HUH7. Effekten av tre olika MNA koncentrationen (0,5, 1 och 10mM) på glukoneogensen har undersökt och glukosmätning i cellmedier utfördes med en hexokinas assay. Hypotesen om MNA har inte kunnat bekräftas eller uteslutas utifrån de erhållna resultaten. Ingen av metoderna var optimala för att undersöka glukoneogenesen hos hepatocyter in vitro utan eller med stimulering av 1-metylnikotinamid. Metoderna behöver optimeras vidare vad gäller cellernas odlingsförhållanden och även val av assay för att mäta glukos i cellmedier.

  Tilldelningsdatum2015-aug.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareFariba Vaziri-Sani (Handledare) & Ann-Sofi Rehnstam-Holm (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Biomedicinska analytikerprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Medicin och hälsovetenskap (3)

  Citera det här

  '