Effekten av behandlingar mot ilningar i tänder
: En litteraturstudie

 • Johanna Lindgren
 • Laura Ahlin

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syfte: Syftet med litteraturstudien var att undersöka effekten av behandlingar mot ilningar i tänder. Metod: Studien har utförts som en kvantitativ allmän litteraturstudie, sökningen av vetenskapliga artiklar gjordes i PubMed. Resultat: Desensibiliserande medel och laser enskilt eller i kombination visade sig vara effektiva behandlingsmetoder för ilningar i tänder. Slutsats: Resultatet av litteraturstudien visade att behandling med desensibiliserande medel och laser enskilt samt i kombination gav lika effekt för att lindra ilningar i tänder.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Odontologi (30216)

Nyckelord

 • Behandling
 • dentinöverkänslighet
 • desensibiliserande medel
 • effekt
 • högeffektlaser
 • lågeffektlaser

Citera det här

'