Effekten av olika behandlingsmetoder vid behandling av tandvårdsrädda barn

  • Almedina Halilovic
  • Fardin Rustami

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syfte: Syftet med studien är att undersöka effekten av olika behandlingsmetoder på barn med tandvårdsrädsla. Material och metod: Arbetet genomfördes som en allmän litteraturstudie där sökning av vetenskapliga artiklar gjordes via databasen PubMed. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 15 vetenskapliga artiklar. Resultat: KBT visade sig vara en mycket effektiv metod där samtliga studier som utvärderat effektiviteten av KBT visat i en minskad nivå av ångest. Tell-show-do (TSD) metoden visade sig endast fungera i kombination till audiovisuell distraktion där andra behandlingsmetoder visat sig vara mer effektiva än TSD. Andra behandlingsmetoder som använts men där det saknas evidens är bland annat inandning av lavendelolja, djurassisterad terapi, lekterapi ‘’ bubbelandningsövning’’ och akupressur genom behandling vid utvalda akupunkter. Slutsats: KBT är en effektiv behandlingsmetod för att minska barns tandvårdsrädsla. TSD metoden är effektiv i kombination med audiovisuell distraktion men inte ensamt.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareSara Henricsson (Handledare) & Stefan Renvert (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Citera det här

'