Effekten av ortodontisk behandling på oralhälsorelaterad livskvalité

  • Sanna Shafaeipour
  • Mursal Azghar

Examensarbete: Yrkesexamen, grundnivå

Abstract

Syfte: Studiens syfte var att undersöka effekten av ortodontisk behandling på oral hälsorelaterad livskvalité. Metod: En allmän litteraturstudie genomfördes och artiklarna söktes i databasen PubMed för att kunna besvara studiens syfte. Litteraturstudiens resultat sammanställdes utifrån 16 vetenskapliga artiklar. Resultat: Resultatet visade att pågående ortodontisk behandling försämrade oral hälsorelaterad livskvalité (OHRQoL) upp till en månad efter insättning av ortodontiska apparaturer, men förbättrades under behandlingen. Resultatet visade också att ortodontisk behandling hade en positiv effekt på patienternas OHRQoL efter en avslutad behandling. Det som påverkade OHRQoL negativt var fysisk smärta, funktionsbegränsning, psykologiska problem och fysisk oförmåga. Slutsats: Pågående ortodontisk behandling har påverkat patienternas OHRQoL negativt, däremot påverkades OHRQoL positivt efter en avslutad behandling.
Tilldelningsdatum2021-dec.
OriginalspråkSvenska
HandledareCarina Mårtensson (Handledare) & Pia Andersson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Tandhygienistprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Odontologi (30216)

Nyckelord

  • Livskvalité
  • Oral hälsa
  • Ortodonti

Citera det här

'