Effekter av psykologisk debriefing och avlastningssamtal efter traumatisk händelse hos brandpersonal

 • David Nyman
 • Gisela Einars

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats undersöker effekter av psykologisk debriefing och avlastningssamtal efter traumatiska händelser hos brandpersonal. Enkätstudiens fokus låg på brandpersonalens känslomässiga påverkan av traumatiska händelser i arbetet. Femtionio personer deltog i enkätstudien, varav 91 procent upplevt en traumatisk händelse. Det fanns inga signifikanta skillnader i posttraumatiska stressreaktioner och psykologiskt välbefinnande hos brandmän efter traumatisk händelse beroende av huruvida brandmännen deltagit i tidig intervention i form av avlastningssamtal, psykologisk debriefing eller inte medverkat i någon form av tidig intervention.

  Tilldelningsdatum2010-dec.-07
  OriginalspråkSvenska
  HandledareUlf Holmberg (Handledare) & Tobias Johansson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Psykologi

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Psykologi (501)

  Nyckelord

  • psykologisk debriefing
  • posttraumatisk stress
  • ptsd
  • traumatisk händelse
  • brandmän
  • kasam
  • bdi ii
  • ptss-10
  • ies-15
  • brief cope

  Citera det här

  '