Effekterna av självövervakning med implementerat spelifiering
: en kvalitativ studie om hur emblem och schemalagd spelifiering designimplementerat i hälsoapplikationer påverkar unga vuxna i självövervakning

 • V. Pham
 • J.B. Zacharoff

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie är avsedd att följa vidare på forskning av Schmidt-Krapelin, Touissant, Thiebes,Hamari & Sunyaen (2020) och Hallifax, Serna, Marty, Lavoué & Lavoué (2020) som hardiskuterat spelifiering design i hälsoapplikationer. I deras studier har spelifiering design,specifikt emblem och schemalagd spelifiering design, inte presenterats i en specifik kontext.Det bör undersökas vidare och kommer att göras genom att implementera emblem ochschemalagd spelifiering design i hälsoapplikationen MyFitnessPal. Syftet med studien är attundersöka påverkan av självövervakning på unga vuxna med implementerat emblem ochschemalagd spelifiering design. Unga vuxna valdes som målgrupp eftersom de presenterar enstor användarbas för hälsoapplikationer. En kvalitativ ansats med intervju och narrativanalysmetod genomfördes för att generera ett resultat. Resultatet av denna studie visar ettsamband mellan integrerade spelelement i hälsoapplikationer för självövervakning somskapar en positiv påverkan hos användarna. Den positiva påverkan var främst frånimplementeringen av emblem, medan implementeringen av schemalagd var blandad.Resultatet från denna studie är användbart för forskning inom HCI och informatik genom attpresentera effekterna av specifika spelelement.

Tilldelningsdatum2021-juli-05
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

 • spelifiering
 • design
 • emblem
 • schemalagd
 • självövervakning
 • beteende
 • upplevelse

Citera det här

'