Effektiv webbdesign i e-handeln
: Design som ökar slutförandet av köp i webbutiker

 • Nicklas Bodell

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Samhället blir allt mer digitaliserat för var dag som går och med denna utveckling har e-handeln under de senaste decennierna kontinuerligt vuxit sig större.  

I den växande e-handeln existerar det dock ett problem som leder till stora monetära förluster för aktörer i detaljhandeln. Enligt aktuell statistik överger över två tredjedelar av alla kunder i e-handeln sina fyllda varukorgar utan att avsluta sina köp. Anledningarna bakom detta pekar i vissa fall på känslor som uppstår hos användare på grund av hur webbutiker är uppbyggda och fungerar.  

Denna studie har med bakomliggande problemområde som anledning därför undersökt hur design skulle kunna tillämpas för att öka slutförandet av köp i webbutiker.  

För att besvara denna fråga har en kvalitativ undersökning gjorts där intervjuer konstruerade efter tidigare forskning inom området och forskningsfrågan utfördes med personer som frekvent använder webbutiker och som även vid något tillfälle har lagt produkter i sin varukorg för att sedan lämna webbutiken utan att slutföra sitt köp.  

Resultaten från dessa intervjuer och den efterföljande analysen hittade de två användningsområdena ”Navigationssystem” och ”Kassa och varukorg” och tillhörande designriktlinjer som ska tillämpas i användningsområdena för att öka slutförandet av köp i webbutiker. Slutligen gestaltades även designförslag för att visualisera dessa användningsområden och designriktlinjer.

Tilldelningsdatum2020-juni-30
OriginalspråkSvenska
HandledareKerstin Ådahl (Handledare) & Montathar Faraon (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Människa-datorinteraktion (10204)
 • Design (60406)

Nyckelord

 • webbdesign
 • design
 • e-handel
 • slutförande av köp
 • övergivna varukorgar
 • köpvilja
 • webbutik

Citera det här

'