Effektivitet och kvalitet – Den demografiska mångfaldens påverkan på strategiska beslut
: En kvantitativ studie om den demografiska mångfaldens påverkan på strategiska beslut i ledningsgruppen

 • Alma Karat
 • Adila Malik

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Studien omfattar 50 observationer av bolag inom First North och undersöker två hypoteser relaterade till demografisk mångfald inom ledningsgrupper och strategiska beslut. I studien förväntades demografisk mångfald ha en negativ påverkan på effektiva strategiska beslut och en positiv påverkan på strategiska beslut av kvalitet. Hypoteserna accepterades delvis och studien konstaterade att endast en del av de demografiska karaktärsdragen har en påverkan på strategiska beslut.

Tilldelningsdatum2020-juni-30
OriginalspråkSvenska
HandledareZahida Sarwary (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Ekonomprogrammet

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Företagsekonomi (50202)

Nyckelord

 • ledningsgrupper
 • strategiska beslut
 • effektiva strategiska beslut
 • strategiska beslut av kvalitet
 • first north
 • the upper echelon theory

Citera det här

'