Efficient reading in standardized tests for EFL learners
: a case study of reading strategies used by Chinese English major students in TEM-4

 • Yan Xia

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-sep.-15
  OriginalspråkEngelska
  HandledareEivor Lindstedt (Handledare) & Jane Mattisson (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Jämförande språkvetenskap och allmän lingvistik (60201)

  Citera det här

  '