”Eftersom vi vet att vi inte kan lära barn allting, är det bäst att lära dem att lära sig själva”
: om lärares undervisning i lärandestrategier i svenskämnet

 • Elin Berglund
 • Linnea Sköld

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2021-jan.-27
OriginalspråkSvenska
HandledareDaniel Möller (Handledare) & Mary Ingemansson (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: årskurs 4-6

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

 • lärandestrategier
 • metakognition
 • självreglerat lärande
 • metakognitiva strategier
 • kognitiva strategier
 • socio-affektiva strategier
 • lärarperspektiv
 • svenskundervisning

Citera det här

'