Egenmätning utan ångest
: Designriktlinjer för hälsosamma mat- och träningsvanor vid användning av egenmätningsappar

 • Victoria Falk
 • Cecilia Olsson

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Att använda appar för att registrera mat och träning är något många är bekanta med i dagsläget, men det finns en risk för att egenmätningsteknik kan bidra till en ohälsosam relation till mat och träning. I allvarliga fall kan detta leda till ätstörningar. Det finns således ett behov av att implementera designriktlinjer vid utformningen av egenmätningsteknik. Syftet med denna studie är att skapa en tydlig bild av var informatikforskning står när det kommer till egenmätningsteknik i samband med användarupplevelser, dess relation till ätstörningar och hur design av egenmätningsteknik kan främja god hälsa. Tillämpning av metaanalys och semi-strukturerade intervjuer resulterade i fem designriktlinjer: inkludering av målgrupp i designprocessen, ett holistiskt perspektiv på datapresentation, datavisualisering för hedoniskt användande, möjligheter för individanpassning, och positiva notifikationer. Dessa designriktlinjer kan ge stöd till designers vid utformning av framtida egenmätningsappar för att främja hälsosamma och positiva användarupplevelser.
Tilldelningsdatum2022-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMontathar Faraon (Handledare) & Martin Wetterstrand (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Kurser och ämnen

 • Informatik

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik (10202)

Nyckelord

 • användarupplevelser
 • designriktlinjer
 • egenmätning
 • personlig informatik
 • tillgänglighet
 • ångest
 • ätstörning

Citera det här

'