Eget företagande - förverkligande av drömmar om självständighet

 • Eva Gustafsson
 • Paula Kull

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I dagens västerländska samhälle är det svårt att leva utan pengar. För den som inte har en stor förmögenhet eller väljer att leva genom samhällets trygghetsbidrag krävs en inkomst. Inkomsten kan grundas antingen på att individen säljer sin arbetskraft, anställning eller säljer produkten av sin arbetskraft, eget företagande. Syftet med studien är att förstå varför löneanställda övergår till eget företagande. Teorin beskriver hur det västerländska samhället och dess arbetsliv har växt fram, samt människan däri. Empirin samlades in med kvalitativ metod genom intervjuer med personer som upplevt både anställning och eget företagande. Resultatet visar att respondenterna ger uttryck för en önskan att få arbeta med något de själva önskar och upplever som viktigt, som den primära faktorn till övergången. Det har inte varit att bli företagare som varit det primära, utan e har drivits av intresse för en specifik yrkesverksamhet. Övergången till eget företagande innefattar en större ekonomisk otrygghet och att den faktiska arbetstiden i många fall blir längre. Däremot ger denna verksamhet en känsla och upplevelse av att själv få styra över sin egen tid.

  Tilldelningsdatum2007-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Sociologi

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '