Ej revisionspliktiga med revisor
: en kvantitativ studie om efterfrågan på frivillig revision hos svenska små aktiebolag

 • Oksana Avram
 • Mohamad Natafji

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  I Sverige avskaffades den obligatoriska revisionen för småföretag den första november 2010. Till följd av detta beslut blev svenska små aktiebolag ej revisionspliktiga. Trots slopandet av revisionsplikten har många småföretag valt att frivilligt anlita en revisor. Därför blir det intressant att undersöka faktorer som kan påverka efterfrågan på frivillig revision i svenska småföretag. Studien syftar till att få svar på följande frågan: Vilka faktorer påverkar efterfrågan på frivillig revision hos små aktiebolag i Sverige? För att kunna besvara frågan har insamling av empiriska materialet skett genom en kvantitativ metod i form av en webbenkät. Totalt har 44 fullständiga svar erhållits. Med hjälp av Independent Sample Test har studiens fyra hypoteser testats. Resultatet indikerar på att företagsledare önskan att förbättra kvalitet på finansiella rapporter och önskan att förbättra relationer med kreditgivare och skattemyndigheten är de faktorer som påverkar efterfrågan på frivillig revision hos svenska små aktiebolag. Dock har denna studie inte hittat ett samband mellan frivillig revision och företagsstorlek mätt i nettoomsättning, antal anställda, och balansomslutning. Resultatet indikerar även på att det inte finns något samband mellan delägare utan tillgång till finansiella information och frivillig revision. Studien har bidragit med att undersöka en del av faktorer som kan ha påverkan på efterfrågan på frivillig revision hos småföretag i Sverige. Resultat från denna studie kan vara till nytta för revisionsbyråer för att förstå företagsledare inställning gentemot revision.

  Tilldelningsdatum2020-aug.-31
  OriginalspråkSvenska
  HandledareMaria Bengtsson (Handledare) & Heléne Tjärnemo (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • frivillig revision
  • ej revisionspliktiga företag
  • småföretag
  • agentrelationer
  • efterfrågan på revision

  Citera det här

  '