Ekologiska Desserter med Bär - En produktutveckling

 • Diana Dosen Grunning
 • Kristina Persson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den allt snabbare växande marknaden för livsmedel i Sverige gör att det behövs fokusering på produktutveckling för livsmedelsföretag. Detta projekt innefattar en produktutveckling vars mål var att utveckla ekologiska desserter med bär som huvudråvara. Genom observationer har vi undersökt vilka desserter som finns nu i den svenska dagligvaruhandeln och vi har sett att det idag saknas produkter i kategorin färdiga desserter med fokus på bär och ekologi. Vi har använt oss av ett kvalitativt angreppssätt med halvstrukturerade individuella intervjuer och en fokusgrupp för att få förståelse för förutsättningarna att utveckla ekologiska desserter med bär. Syftet har varit att utföra en förundersökning som i detta projekt innebar att få ett förhållningssätt till desserter, ekologi, mervärden och bär, dessutom en produktutveckling. Resultatet visar att respondenterna anser att desserter inte behöver vara nyttiga utan hellre i lite mindre storlekar, så att de kan ätas utan dåligt samvete. Välbalanserad smak och ett tilltalande utseende är mycket viktigt vid val av desserter. Ekologiskt producerade produkter gav respondenterna positiva associationer och hälsomervärden kring bär är något som bör lyftas fram och vidareutvecklas för användning inom exempelvis marknadsföring. Slutsatsen från projektet är att det finns utrymme på marknaden för livsmedelsindustrin att utveckla bärdesserter med ekologisk inriktning.

  Tilldelningsdatum2008-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '