Ekonomistudenters bild av revisorn
: En kvantitativ studie om hur bilden påverkar intentionen att bli revisor

 • Adnan Kovacevic
 • Jesper Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Den stereotypa bilden av revisorn är ett aktuellt ämne för revisorsbranschen. Uttalandet baseras på att revisionsbyråerna har svårigheter med att rekrytera de bäst lämpade kandidaterna till sina byråer. Denna studie önskade att kartlägga nuvarande ekonomistudenters bild av revisorn för att se i vilken utsträckning intentionen till revisorsbranschen påverkades av bilden. Syftet med studien var att identifiera ekonomistudenternas bild av revisorn och undersöka hur den påverkar deras intention att vilja bli revisorer. Eftersom det har visat sig att dagens revisionsbyråer lägger ett stort fokus på att lyfta fram egenskaper som studenterna vill identifiera sig med syftade även studien till att undersöka hur ekonomistudenternas identifikation till revisorsyrket, påverkar sambandet mellan deras bild av revisorn med deras intention till att bli revisor. Detta resulterade i studiens frågeställning: Hur påverkar ekonomistudenters bild av revisorn deras intention att vilja bli revisorer och vilken modererande effekt har studenters identifikation till revisorsyrket på detta samband?

  För att besvara studiens frågeställning samt uppfylla syftet genomfördes en kvantitativ studie genom en webbaserad enkätundersökning. Webbenkäten skickades ut till ekonomistudenter på högskolor och universitet i Sverige, vilket genererade 130 fullständiga svar. Statistisk analys genomfördes för att kunna tolka den erhållna datan.

  Resultatet indikerar på att ekonomistudenternas bild av revisorer som uppvisar egenskaper som extrovert, öppensinnad samt säljegenskaper leder till en ökad intention för ekonomistudenter att söka sig till revisorsyrket. Dessutom anses identifiering med revisorsyrket ha en negativ effekt på sambandet mellan ekonomistudenternas bild av revisorns och deras intention till att vilja bli revisor.

  Tilldelningsdatum2018-okt.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHeléne Tjärnemo (Handledare), Felix Terman (Handledare) & Marina Jogmark (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Ekonomi och näringsliv (502)

  Nyckelord

  • revisor
  • stereotyp
  • identitet
  • intention

  Citera det här

  '