Ekonomistudenters val av utbildning
: en kvalitativ studie om ekonomistudenters resonemang kring sitt val av utbildning som ett första steg i karriären.

 • Sara Kellersson
 • Viktoria Åberg

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Under de senaste tio åren i Sverige har antalet nyutexaminerade ekonomistudenter visat en tydlig ökning och omkring hundratusen arbetar som ekonomer i Sverige idag. Befintlig forskning tyder på att det finns ett intresse för individers väg från utbildning till arbetsliv med kön, ålder och kultur som utgångspunkter. Samtidigt finns det forskare som menar att fler multidimensionella verktyg behöver användas inom ämnesområdet.

  Syftet med vår uppsats är att fördjupa oss i hur studenter resonerar kring valet av utbildning som en del av sin karriär. Vi vill få en ökad förståelse för varför de har valt att studera en ekonomiutbildning med en viss inriktning med teorier om personlighet och karriär som grund.

  Resultatet visar att majoriteten av ekonomistudenterna främst utgick ifrån den högskola som var mest tillgänglig för att sedan välja den inriktning som tycktes passa intresset bäst. Studenter med tydlig självkännedom visar på att de är mer självsäkra med sitt val av utbildning där arbetserfarenhet har en viss påverkan. Samtidigt finns det en stor mängd studenter som hade kunnat tänka sig att välja en annan utbildning om de haft en bättre självkännedom tidigare.

  Studien har bidragit med en bättre förståelse kring hur svenska ekonomistudenter resonerar kring valet av utbildning. Denna förståelse kan dels användas inom framtida studievägledning och dels skapa en bättre bild av varför individer väljer en ekonomiutbildning.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-17
  OriginalspråkSvenska
  HandledareKristina Genell (Handledare), Torsten Andersson (Handledare) & Timurs Umans (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • ekonomistudenter
  • val
  • utbildning
  • personlighet
  • karriär
  • självkännedom

  Citera det här

  '