Ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen

 • Klara Olofsson
 • Alice Zettervall

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det har blivit ett problem för revisionsbyråer när en nyanställd slutar redan inom de första åren på byrån, av anledningen att deras förväntningar inte stämde överens med verkligheten. Då ekonomstudenter är framtidens yrkespersoner inom branschen är det därför viktigt att förstå de förväntningar ekonomstudenterna har på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance samt förklara vad dessa förväntningar kan förklaras av.

  Syftet med denna studie är att förklara ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance. Genom en kombination av olika typer av exponering samt förväntningar på revisionsprofessionen, arbetet i sig och work-life balance har en modell utvecklats för att förklara vilken typ av exponering som kan förklara förväntningarna som ekonomstudenterna har. För att testa modellen empiriskt har enkäter distribuerats ut till ekonomstudenter på två olika lärosäten, vilket genererade 259 svar.

  Resultatet av studien indikerar att de typer av exponering som kan förklara ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen är redovisning- och revisionsinriktning, total exponering, arbetslivserfarenhet samt studentkväll. De olika typer av exponering som kan förklara förväntningar på arbetet i sig är lärosäte, redovisning- och revisionsinriktning, total exponering, VFU revision, familj/släkt/vänner, sociala medier och studentkväll.

  Genom en bättre förståelse för vilka olika typer av exponering som kan tänkas förklara ekonomstudenters förväntningar på revisionsprofessionen och arbetet i sig, bidrar denna studie till en ökad förståelse för så väl revisionsbyråerna som utbildningsinstitutioner kring vad det är för typ av exponering som fungerar för att skapa mer realistiska förväntningar hos ekonomstudenterna. 

  Tilldelningsdatum2017-juni-22
  OriginalspråkSvenska
  HandledareNellie Gertsson (Handledare) & Sven-Olof Yrjö Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Nyckelord

  • ekonomstudenters förväntningar
  • revision
  • arbetsuppgifter
  • work-life balance
  • exponering

  Citera det här

  '