“Elevassistenten-den anpassade grundskolans superhjälte.”
: Fyra rektorer och fyra speciallärare återger sina tankar om elevassistentens funktion i den anpassade grundskolan

  • Sofia Dahl
  • Tanja Smith

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med denna rapport var att belysa och identifiera elevassistentens roll och uppdrag i den anpassade grundskolan i två kommuner i Sverige. Genom intervjuer med rektorer och speciallärare undersöktes förväntningarna på elevassistentens funktion samt de utmaningar som uppstod på grund av varierande utbildningsnivåer och brist på tydliga uppdragsbeskrivningar. Resultatet visade att förväntningarna på elevassistentrollen var höga, men att bristen på planeringstid, utbildning och kontinuerlig fortbildning utgjorde utmaningar. Rapporten visade också behovet av att tydliggöra och förstärka elevassistentens roll och uppdrag i den anpassade grundskolan för att möta de komplexa krav och förväntningar som riktas mot dem.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMalena Östlund (Handledare), Kamilla Klefbeck (Bedömande lärare) & Helena Sjunnesson (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • elevassistent
  • anpassad grundskola
  • utbildning
  • undervisning
  • speciallärare

Citera det här

'