Elevattityder till Idrott och hälsa - en studie av elevers upplevelser av Idrott och hälsa samt ämnets förmåga att inspirera till regelbunden motion

 • Mikael Balazs
 • Andreas Hulte

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna uppsats är att undersöka vad killar och tjejer, som går andra året på

  gymnasiet, har för attityd till Idrott och hälsa och i vilken utsträckning läraren påverkar attityder. Uppsatsen behandlar även om skolämnet Idrott och hälsa kan verka som ett verktyg för regelbunden motion. Undersökningen är genomförd på en skola där enkät och intervjuer ligger till grund för det empiriska materialet. Resultatet av studien visar att majoriteten av eleverna är positiva till ämnet samt att läraren har en stor inverkan för vilken attityd eleverna har till ämnet. Ett visst könsmönster går att urskilja när det gäller lektionsinnehållet, trots att detta inte efterfrågades av oss i enkäten. Studien visar att Idrott och hälsa i större utsträckning leder till regelbunden motion hos killar än hos tjejer.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '