Elever med lässvårigheter – en studie om hur skolans pedagoger uppmärksammar och hjälper elever med lässvårigheter

 • Johanna Nilsson
 • Hanna Åkesson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med vårt arbete var att undersöka hur pedagoger upptäcker att elever har lässvårigheter. När pedagogen sedan har konstaterat att eleven har svårigheter ville vi studera vilka faktorer som orsakat svårigheterna samt vilka metoder som kunde användas för att hjälpa eleven. En viktig del i vår uppsats var att försöka sätta oss in hur eleverna mår och hur pedagoger kan stärka deras självbild, detta enligt pedagogers perspektiv. Undersökningen handlar inte om elever med specifika svårigheter eller de elever som har fått en diagnos ställd. Metoden vi använde oss av var personliga intervjuer vilket gjorde det lättare för oss att gå in på djupet, genom bearbetning och analysering. Vi har funnit att de intervjuade pedagogerna varit insatta i ämnet, lässvårigheter, och att de hela tiden försöker anpassa sin undervisning efter elevernas förutsättningar och behov.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '