Elevers attityder till matematik
: En enkätstudie i årskurs 2 och 3

 • Lisa Nilsson
 • Tobias Wångnell

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Abstract

Syftet med vårt examensarbete är att diskutera och förtydliga begreppet attityd med koppling till matematik i årskurs 2 och 3. Vi gör det för att förtydliga att begreppet attityd består av olika konstrukter som skär in i begreppet och kan därför inte benämnas som ett enskilt begrepp. Vi har undersökt elevers attityder till matematik med hjälp av en kvantitativ metod i form av enkäter. Utifrån den forskning vi har granskat så har den positiva attityden mot matematik visat på en tilltalande uppåtgående kurva i årskurs 2–3. Vi har tagit stöd i teoretiska ramar som grundar sig i ABC-modellen, theory of motivation samt självbestämningsteorin. Resultatet i vår studie pekar mot att eleverna uttrycker sig ha en positiv attityd både vad gäller synen på matematik, aritmetik och matematik i jämförelse med andra skolämnen. 

Tilldelningsdatum2021-mars-12
OriginalspråkSvenska
HandledareÖrjan Hansson (Handledare) & Maria Rosberg (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Grundlärarutbildning: förskoleklass och årskurs 1-3

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Pedagogik (50301)
 • Matematik (101)

Nyckelord

 • matematik
 • attityd
 • känslor
 • affekt
 • motivation

Citera det här

'