Elevers beräkningsstrategier i subtraktion
: en studie i skolår 3 och 6

 • Christina Svahn
 • Svensson Lisbeth

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med den här studien är att få kunskap om vilka strategier elever använder vid subtraktion samt att jämföra likheter och skillnader i årskurs 3 och 6. Enligt nuvarande läroplan ska elever under hela grundskolan få möjlighet att utveckla kunskaper i hur huvudräkningsstrategier kan tillämpas i olika matematiska och vardagliga sammanhang (Skolverket, 2011). Studiens empiri är både kvantitativ och kvalitativ. Kvantitativ i form av insamling av data, i vårt fall ett eget skrivet matematiktest. Testet innehåller uppgiftstyper av både huvudräkningskaraktär samt skriftliga beräkningar. Studien övergår sedan till kvalitativ när vi intervjuar elever i samband med vårt matematiktest. Resultaten i denna studie visar att elever använder sig av flera olika strategier när de räknar subtraktion. Elever som presterat lågt i vårt matematiktest använder sig av få strategier jämfört med elever med högre resultat. Eleverna med högt resultat använder olika strategier och är flexibla vid val av metod beroende på uppgiftstyp. 

  Tilldelningsdatum2017-juni-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareIngemar Holgersson (Handledare), Catarina Wästerlid (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Didaktik (50302)

  Nyckelord

  • aritmetik
  • taluppfattning
  • subtraktion
  • strategi
  • metod
  • missuppfattningar
  • huvudräkning

  Citera det här

  '