Elevers inflytande på undervisningen i förskola och skola - en jämförelse mellan pedagogers uppfattningar om elevinflytande i förskola och skola

 • Annika Edmundsson
 • Maria Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vårt arbete om elevers inflytande i förskola och skola syftar på att ge en inblick i de båda verksamheterna gällande pedagogers uppfattningar om elevinflytande. De frågor vi koncentrerat oss på är hur pedagogerna i förskolan och skolan uppfattar elevinflytande och vad elevinflytandet resulterar i. Vårt mål var också att undersöka om det är det någon skillnad eller likhet mellan elevers inflytande i förskolan och skolan och om pedagogerna i förskolan och skolan lever upp till läroplanernas mål vad gäller elevinflytande. För att få svar på dessa frågor har vi valt att intervjua pedagoger i de båda verksamheterna. Genom både litteratur och intervjuer har vi kommit fram till att elevinflytandet ses som något positivt och att eleverna genom elevinflytandet finner motivation. Vi kom även fram till att pedagogerna inte vet så mycket om varandras verksamheter, hur pedagoger och elever arbetar med elevinflytandet i förskola och skola. Det framkom även att pedagogerna är omedvetna om vad som står i läroplanerna om elevinflytande.

  Tilldelningsdatum2004-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '