Elevers olikheter som resurs

 • Lisbeth Gustavsson
 • Susanne Nilsson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vår uppsats handlar om hur elevers olikheter kan vara en resurs i skolan. Vårt syfte är att undersöka elever i årskurs 3 och deras lärares syn på olikheter, mångfald och hur elevers olikheter enligt lärarna kan framstå som resurser. Vi ville veta om eleverna var medvetna om sina resurser, vilka resurserna är och på vilket sätt resurserna kan utveckla eleverna individuellt och i gruppen? Vi ville också ta reda på om elevernas lärare var medvetna om elevernas resurser och hur de använde sig av resurserna i undervisningen. Vi ville fokusera på praktiska, sociala och teoretiska resurser. De slutsatser vi har kunnat dra är att eleverna ser sig själva och sina kamrater som resurser genom att de kan hjälpa och bli hjälpta av varandra. Eleverna föredrar att arbeta parvis. Elevers olikheter gör att lärarna måste variera sin undervisning för att alla ska komma till sin rätt. De är medvetna om elevernas olika inlärningsstilar. De tycker att elevernas resurser utnyttjas när eleverna arbetar tillsammans.

  Arbetet ger en översikt av tidigare forskning när det gäller integrering, segregering, avvikelse och normalitet.

  Tilldelningsdatum2005-juli-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '