Elevers syn på hur lärare kan förebygga och åtgärda mobbning i skolan

 • Marie Arnehov
 • Linda Immelgård

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Denna uppsats behandlar hur lärare kan förebygga och åtgärda mobbning i skolan. Syftet med uppsatsen är att ur ett elevperspektiv vidareutveckla våra kunskaper i vad elever anser att lärare kan göra för att förebygga och åtgärda mobbning. För att uppnå detta görs en beskrivning utifrån litteraturen kring mobbningens innebörd, dess orsaker, samt en skildring av demokrati och elevinflytande i klassrummet med samtal som ett verktyg. Vidare ges förslag på hur mobbning kan åtgärdas samt förebyggas i skolorna. Undersökningen genomfördes med kvalitativa intervjuer som metod. Dessa intervjuer är gjorda med elever i en sjätteklass. Undersökningens resultat påvisar att eleverna önskar en delaktighet i ett förebyggande och åtgärdande arbete mot mobbning i skolan, men att detta sällan försiggår i deras klass. Resultatet framställer även att eleverna ser det som betydelsefullt att läraren kontinuerligt, rättvist och bestämt agerar gentemot mobbning i skolorna. Elevernas förslag på åtgärder innefattar att läraren bemöter eleverna både i helklass samt enskilt då mobbning uppstått. Vikt läggs vid rastvaktssystem och kamratstödjare som åtgärder samt förebyggande arbete mot mobbning på skolorna. Detta då eleverna hävdar att dessa är en bidragande faktor till varför de har lite mobbning på sin skola.

  Tilldelningsdatum2007-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '