Elevers syn på mobbning

 • Camilla Ekström
 • Linda Djureklint

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Uppsatsen behandlar hur elever, lärare och skolan kan åtgärda och förebygga mobbning. Syftet med uppsatsen är att undersöka vilken syn elever har på mobbning och hur de vill att lärare och skolan skall agera när det uppstår en mobbningssituation. Via ovanstående får vi djupare kunskap om hur vi i vår framtida yrkesroll kan arbeta förebyggande mot mobbning. För att nå detta resultat har vi fördjupat oss i olika forskares teorier om vad mobbning är, vilka orsakerna är till att det sker, samt förslag på åtgärder.

  Metoden som användes för undersökningen var kvalitativ intervju med elever i årskurs 7-9. I resultatet framgår det att eleverna har en bild om vad mobbning är och att de önskar bättre hjälp och stöd från lärarna, genom bland annat diskussioner om mobbning tillsammans med dem. Elevernas önskan är att lärarna skall finnas ute på rasterna under skoldagen. På elevernas skolor finns “Kamratstödjarna” som finns till för elevernas trygghet inom skolans område.

  Tilldelningsdatum2008-mars-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '