Elevers tankar om hållbar utveckling
: En studie kring elevers tankar och engagemang för en hållbar utveckling.

 • Karin Hansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Jordens framtid är något som bekommer var och en. För att jag som pedagog ska kunna utgå från mina elever vid planering av undervisning är det viktigt att jag är medveten om hur de tänker sig jordens framtid. Tror eleverna på en hållbar utveckling, är eleverna optimister eller pessimister? Syftet med den här studien är att ta reda på hur eleverna tänker kring jordens framtid. Frågeställningarna som använts gäller hur eleverna tänker på framtiden och om de själva känner något engagemang för att gynna en hållbar utveckling.

  Studien bygger på kvalitativa intervjuer med elever som går i gymnasiet. Resultatet av intervjuerna visar att eleverna har skilda åsikter om framtiden. Pojkarna i studien är optimister medan flickorna är pessimister. Optimisterna tror på en ljus framtid, de problem vi har på jorden idag kommer att lösa sig så småningom och framtiden är ingenting som dessa elever känner oro över. Pessimisterna å andra sidan tror inte att det löser sig så lätt. Vi måste agera nu om framtiden ska bli till det bättre. Det kanske rent av är för sent att göra något för en hållbar utveckling, vi kan kanske enbart bromsa den negativa spiralen. Eleverna visade ett litet engagemang för den hållbara utvecklingen.

  Tilldelningsdatum2006-okt.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '