Elevers tankar om skolval och valfrihet
: En enkät- och intervjustudie med elever på grundskolans senare del.

 • Anelma Brännström

  Examensarbete: Magisterexamen

  Abstract

  Syftet med detta arbete är att öka kunskapen om vad eleverna anser om det fria skolvalet och om valfriheten i skolan. Detta görs genom kvalitativa studier bland de elever på grundskolans senare del, vilka gjort ett aktivt skolval. Som metod används skriftliga öppna frågeställningar och djupintervjuer. Ur elevernas uppfyllda förväntningar eller besvikelser på den valda skolan gjordes innebördsanalyser, vilka kunde kasta ljus över vad eleverna ansåg vara viktigt i skolan i dag och i framtiden. Dessa synpunkter hade en stor överstämmelse med beskrivningen om skolan i vår senaste läroplan. Några av de överraskande resultaten var att en av de undersökta skolorna visade sig att vara en uppsamligsskola för tidigare missnöjda elever, att lärarna utgjorde en av anledningarna till elevernas skolbyte och att eleverna trots höga ambitioner om individualisering i de nationella styrdokumenten inte får välja sitt bästa arbetssätt i tillräcklig utsträckning. Detta arbete har hos mig väckt tankar till fortsatt forskning exempelvis när det gäller uppsamlingsskolornas roll i vårt skolsystem och boendesegregationens påverkan på kvalitén i skolan.

  Tilldelningsdatum2006-jan.-01
  OriginalspråkSvenska

  Kurser och ämnen

  • Pedagogik

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '