Elevers uppfattning om sitt inflytande i matråd

 • Åsa Hult
 • Natalie Ström

  Examensarbete: Högskoleexamen

  Abstract

  Syftet med studien är att undersöka elever som sitter i matrådets uppfattning om sitt inflytande i matrådet. Elever och personal som arbetar med att förbättra mat och måltidsmiljön på en grundskola i södra Sverige har intervjuats. Totalt ingår 18 elever som sitter i matrådet, personal som var högst ansvarig för måltiderna på skolan samt en grupp vid namn Mat och måltidsmiljö, där lärare, måltidspersonal och rektor ingår. Studien är kvalitativ och intervjun med matrådet har genomförts i två fokusgrupper, årskurs 1-6 och 7-9. Resultatet visar att eleverna i matrådet kan påverka skolmåltiden till viss del. Eleverna i matrådet tycker att matrådet fungerar men uppsatsens slutsats visar att möjligheterna för eleverna att påverka är kraftigt begränsade.

  Tilldelningsdatum2013-juni-26
  OriginalspråkSvenska
  HandledareHanna Sepp (Handledare) & Ann-Christin Sollerhed (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Lärarprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • elevinflytande
  • matråd
  • grundskola
  • skolmåltider
  • elevdemokrati
  • formellt inflytande
  • elever
  • makt
  • skollunch
  • måltidsmiljö
  • skolmat

  Citera det här

  '