Elevers upplevelse av meningsfullhet i fritidshemmet
: en kvalitativ studie om varför 10-12 åringar inte stannar i verksamheten

  • Adam Bäck

Examensarbete: Högskoleexamen

Abstract

Syftet med studien är att utifrån begreppet meningsfull fritid förstå varför några 10- till 12 åringar inte stannar kvar i fritidshemmet. Kvalitativa intervjuer redogör för elevers perspektiv kring hur de upplever meningsfullhet på fritiden. För att eleverna ska uppleva meningsfullhet i fritidshemmet visar resultatet att de vill, anpassa fritidshemmet för äldre elever, spendera mer tid tillsammans med sina kompisar, höra till normen, det vill säga några elever upplever en sårbarhet om de stannar i fritidshemmet när de blir äldre. Eleverna slutar i hög grad när de inte upplever dessa förutsättningar till en meningsfull fritid i verksamheten.

Tilldelningsdatum2018-maj-21
OriginalspråkSvenska
HandledareMadeleine Beckman Arenhill (Handledare) & Barbro Bruce (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Grundlärarutbildning: fritidshem

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Utbildningsvetenskap (503)

Nyckelord

  • delaktighet
  • elevers perspektiv
  • fritidshem
  • inflytande
  • lärare
  • meningsfullhet

Citera det här

'