Elizabeth’s Utterances in Pride and Prejudice
: An Investigation of Gendered Differences from the Perspective of Face Theory

 • Yunhong Cai

  Examensarbete: Magisterexamen

  Tilldelningsdatum2011-sep.-13
  OriginalspråkEngelska
  HandledareAnna Ekstöm (Handledare) & Carita Lundmark (Examinator)

  Kurser och ämnen

  • Engelska

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Litteraturvetenskap (60203)

  Citera det här

  '