Emotionell reglering inom räckhåll
: Wearables för studenters självreglering och välbefinnande - En konceptuell utforskning

 • Hanna Edin
 • Josefin Haglander

Examensarbete: Kandidatexamen

Abstract

Denna studie undersöker hur ett diskret digitalt stöd i form av en wearable
teoretiskt kan konceptualiseras med syftet att erbjuda högskolestudenter fysiskt
och psykiskt stöd för emotionell reglering. Studien använder sig av metoden
konceptdriven designforskning och tar fram ett designkoncept samt en visuell
representation av detta koncept. I studien intervjuas sex respondenter som
introduceras till konceptet och den visuella representationen som de sedan får ge
feedback på. Resultatet av studien ses i det designkoncept som tagits fram och
som bygger på tidigare teori och har utvecklats utifrån den empiri som samlats in
under studien. Designkonceptet är i slutändan en wearable som använder sig av
självlindrande interaktioner, affektiv haptik och biofeedback. Denna wearable är
även kopplad till ett mobilt gränssnitt för att ge användaren större möjlighet att
påverka och personalisera sin upplevelse och användning.
Tilldelningsdatum2024-juni
OriginalspråkSvenska
HandledareMårten Pettersson (Handledare), Kerstin Ådahl (Bedömande lärare) & Kerstin Ådahl (Examinator)

Utbildningsprogram

 • Digital design

Högskolepoäng

 • 15 hp

Nationell ämneskategori

 • Systemvetenskap, informationssystem och informatik med samhällsvetenskaplig inriktning (50804)

Nyckelord

 • Emotionell reglering
 • Studenter
 • Digital design
 • Mental hälsa
 • Biofeedback
 • Wearables
 • Affektiv haptik

Citera det här

'