Employer branding
: hur upplever revisorn att byråns employer branding strategi inverkar på välbefinnandet?

 • Mathilda Galbe
 • Frida Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Tidigare forskning har visat att employer branding strategin vuxit och blivit ett starkt strategiskt verktyg för att attrahera potentiella medarbetare, motivera samt behålla nuvarande medarbetar. Samtidigt har studier visat att revisorn jobbar 59 timmar i veckan under högsäsong och att revisorer upplever en hög nivå av stress och överbelastning. Syftet med forskningsstudien har varit att utforska hur revisorn upplever att välbefinnande inverkas av employer branding strategin. Genom att titta på olika områden inom employer branding strategin, externa och interna, ville vi utforska vilka områden inom employer branding strategin som inverkar på revisorns välbefinnande. Därav blev vår forskningsfråga: ”Hur upplever revisorn att byråns employer branding strategi inverkar på välbefinnandet?”. För att besvara syftet och frågeställningen intervjuades totalt fem revisorer från små till stora revisionsbyråer. Resultatet visade att respondenterna upplever att välbefinnande till stor del inverkades av employer branding strategin. Slutsaten blir därmed att de interna områdena inom employer branding strategin inverkar mest på revisorns välbefinnande.

  Tilldelningsdatum2015-sep.-09
  OriginalspråkSvenska
  HandledareElin Smith (Handledare) & Pernilla Broberg (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Företagsekonomi (50202)

  Citera det här

  '