Employer branding
: en jämförande studie om ekonomistudenters inställning till Big 7

 • Lina Grybb
 • Malin Johansson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Inom tjänsteföretag har mänskliga resurser blivit alltmer centrala då de utgör en av organisationers viktigaste tillgångar. Konkurrensen om de mest kvalificerade medarbetarna har därmed ökat. Organisationer har därför börjat marknadsföra sig alltmer som arbetsgivare via employer branding, för att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare. Då tidigare forskning har presenterat attribut som utgör en attraktiv arbetsgivare, undersöker denna studie om de attributen även går att applicera på revisionsbyråer tillhörande Big 7. Syftet med studien är att förklara vilka associationer som ökar den positiva inställningen till respektive revisionsbyrå i Big 7 som potentiell arbetsgivare. Därutöver är syftet att jämföra revisionsbyråerna med varandra för att belysa likheter och skillnader. Då studien riktar sig till potentiella medarbetare, som inom snar framtid ska ut på arbetsmarknaden, ansågs ekonomistudenter mest lämpliga för studien. En kvantitativ undersökning genomfördes. En enkät sändes ut till ekonomistudenter på lärosäten runtom i Sverige, för att undersöka inställningen till revisionsbyråer tillhörande Big 7 som potentiell arbetsgivare. En korrelationsanalys och en multipel linjär regression genomfördes för att testa vår modell. Det visar att den konstruerade modellen även kan mäta arbetsgivarimage och är därmed applicerbar på revisionsbyråerna. Slutsatserna till studien är att ekonomistudenter inte värdesätter de ekonomiska värdena i samma utsträckning som de funktionella och psykologiska värdena vid val av arbetsgivare. Studiens bidrag är att revisionsbyråerna inom Big 7 kan jämföra om studenters uppfattningar stämmer överens med hur revisionsbyråerna vill uppfattas som potentiell arbetsgivare.

  Tilldelningsdatum2016-juni-30
  OriginalspråkSvenska
  HandledareJennifer Emsfors (Handledare) & Sven-Olof Collin (Examinator)

  Utbildningsprogram

  • Ekonomprogrammet

  Högskolepoäng

  • 15 hp

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Nyckelord

  • employer branding
  • big 7
  • arbetsgivarimage
  • brand equity
  • social identitet

  Citera det här

  '