En annan sida av myntet
: En studie kring integrerade elever med intellektuell funktionsnedsättning med fokus på deras kamratskap och sociala samspel

  • Andreas Frykner
  • Gunilla Holte

Examensarbete: Yrkesexamen, avancerad nivå

Tilldelningsdatum2019-juli-05
OriginalspråkSvenska
HandledareAnn-Elise Persson (Handledare) & Carin Roos (Examinator)

Utbildningsprogram

  • Speciallärarprogrammet

Högskolepoäng

  • 15 hp

Nationell ämneskategori

  • Pedagogiskt arbete (50304)

Nyckelord

  • grundsärskola
  • inkludering
  • integrering
  • kamratskap och social samspel

Citera det här

'