En bro till nytt språk - lärares syn på modersmålets betydelse för andraspråksinlärningen

 • Helen Kullander
 • Niloofar Mehrali

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Vi har valt att studera modersmålets betydelse eftersom Sverige under de senaste åren har blivit ett mångkulturellt land och pedagogerna kommer att möta många elever med rötter i andra länder. Denna studie syftar till att undersöka hur blivande och verksamma lärare med inriktning mot modersmål eller mot övriga ämnen ser på modersmål och andraspråk. I arbetet tar vi bland annat upp modersmåls-undervisningens historia, vad Skolverket har rapporterat de senaste decennierna om modersmål och om barns språkinlärning. Vi har arbetat utifrån en kvantitativ metod för att nå ut till ett stort antal respondenter. Medverkande i vår undersökning är totalt 86 personer, varav 24 modersmålslärare, 32 lärare i övriga ämnen och 30 lärarstudenter, som besvarat enkäter i en attitydundersökning. Resultatet vi fick fram visar att det främst är modersmålslärare (annat språk än svenska) som är medvetna om att modersmålet har stor betydelse för elevernas identitet och kulturtillhörighet samt leder till en bättre inlärning av ett nytt språk. Resultatet visar också att det framförallt är de blivande lärarna som behöver få mer information om modersmålsundervisning och andraspråksinlärning.

  Tilldelningsdatum2005-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '