En enkätundersökning om attityder till A-kursen i ämnet Idrott och hälsa genomförd på en gymnasieskola vt-05

 • Patrik Frosth
 • Sebastian Lewenhaupt

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Syftet med denna undersökning är att få en inblick i gymnasieelevers attityder till A-kursen idrott och hälsa. Vi vill även se om och hur kursplanen följs och vilket innehåll A-kursen har på en gymnasieskola.

  Vi har valt att använda oss av en enkätundersökning för att genomföra denna undersökning. Undersökningen genomfördes på en gymnasieskola i nordöstra Skåne. Eleverna som deltog i enkätundersökningen läste andra året i A-kursen i ämnet idrott och hälsa. Totalt besvarade 98 elever ur årskurs 2 på enkäten. I enkäten tillfrågades eleverna om vilka olika aktiviteter som förekommit och vilka moment de ville ha mer och mindre av i kursen.

  I resultatet kunde man se att gymnasieskolan har haft de obligatoriska aktiviteterna för A-kursen. De aktiviteter som eleverna ville ha mer och/eller mindre av var bland andra: aerobics, alla bollsporter, dans, fotboll, friidrott, orientering samt redskap. I några av dessa resultat kunde vi se svarsskillnader mellan könen.

  Tilldelningsdatum2006-maj-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '