En enkätundersökning om hur ämnet idrott och hälsa kan påverka högstadieelevers hälsa

 • Anneli Petersson

  Examensarbete: Kandidatexamen

  Abstract

  Det finns grupper av ungdomar som varken mår fysiskt eller mentalt bra, vilket enligt min mening kan bero på stora förändringar i samhället som ställer ökade krav. Jag vill tillägga att skolämnet idrott och hälsa innehåller möjligheter till positiva upplevelser som skulle kunna bidra till ökat välmående bland ungdomar. Ämnet idrott och hälsa kan innehålla moment som berikar våra liv på flera olika sätt. Därför vill jag som blivande lärare i idrott och hälsa undersöka om ämnet idrott och hälsa kan påverka ungdomars hälsa, syftet med detta arbete är alltså att undersöka vilken betydelse ämnet idrott och hälsa kan ha för ungdomars fysiska och mentala hälsa. Arbetets problemprecisering är:

  Vilken betydelse kan ämnet idrott och hälsa ha för ett urval högstadieelevers fysiska och mentala hälsa?

  En enkätundersökning genomfördes på sammanlagt 65 högstadieelever från skolår 6-9. Resultat som framkommer ur elevenkäten visar i stora drag på att ämnet idrott och hälsa är av betydande roll för majoriteten av de tillfrågades fysiska och mentala hälsa. Ur resultatet kan dessutom påvisas att eleverna anser att idrottslektionerna hjälper dem något mer till en bättre fysisk hälsa än en bättre mental hälsa.

  Tilldelningsdatum2006-dec.-01
  OriginalspråkSvenska

  Nationell ämneskategori

  • Samhällsvetenskap (5)

  Citera det här

  '